Güvenli Yazılım Geliştirme

güvenli yazılım geliştirmeGüvenli yazılım geliştirme, yazılımın tasarımı, geliştirilmesi, test edilmesi ve dağıtılması süreçlerinde güvenlik önlemlerinin entegre edilmesini içeren bir uygulamadır. Bu süreç, yazılımın güvenlik açıklarına karşı dayanıklı olmasını, veri bütünlüğünü ve gizliliğini korumasını ve yetkisiz erişimlere karşı koruma sağlamasını amaçlar.Bu nedenle, güvenli kod geliştirme, yazılımın güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış bir disiplindir.

Özellikle internette genel kullanıma açık yazılımlar üzerinden veri kaybına ve itibar kaybına uğrayan firmaları göz önüne alacak olursak.Yapılan bir hata nedeniyle sadece kullanıcı verilerinin ele geçirilmediği bunun yanında yasal yaptırımlarada maruz kaldığınıda görebiliriz.

Geliştirilen yazılımın büyüklüğü ve kullanım alanı ne olursa olsun geliştirme ve dağıtma süreçlerinde dikkat etmemiz gereken bir takım prosödürler bulunmakdır ve bu prosedürler sayesinde  olası saldırılara karşı savunma mekanizması geliştirmiş oluruz. Uygularken bizi yoran ama sonrasında güvenli bir şekilde dağıtmamıza katkı sağlayan bir takım prosedürler aşağıda listelenmiştir.

Her ne kadar %100 güvenlik olmasada alınan tedbirlerin caydırıcılığı sayesinde hem veri hem de itibar kaybetmemiş oluruz.

Güvenli Yazılım Geliştirmenin Önemi

 1. Veri Koruması ve Gizliliği:
  • Kullanıcıların kişisel bilgileri, finansal verileri ve diğer hassas bilgilerini korur.
  • Yasal düzenlemelere ve uyumluluk gereksinimlerine uygunluk sağlar (örneğin, GDPR, HIPAA).
 2. İş Sürekliliği ve Güvenilirlik:
  • Sistem kesintilerini önler ve iş sürekliliğini sağlar.
  • Müşteri güvenini artırır.
 3. Finansal Kaybın Önlenmesi:
  • Siber saldırılardan ve yasal cezalardan kaynaklanan mali kayıpları önler.
  • Veri ihlalleri ve güvenlik açıkları ile mücadele eder.
 4. Kurumsal İtibarın Korunması:
  • Marka değerini ve itibarını korur.
  • Güvenliğe önem veren şirketlere rekabet avantajı sağlar.
 5. Yasal ve Endüstri Standartlarına Uyum:
  • Uyumluluk gereksinimlerini karşılar.
  • Denetim ve sertifikasyon süreçlerini kolaylaştırır.
 6. Geliştirme ve Bakım Maliyetlerinin Azaltılması:
  • Daha az hata ve güvenlik açığı ile tamamlanmış yazılımlar sağlar.
  • Uzun vadede daha kolay ve maliyetsiz bakım sunar.

Güvenli Yazılım Geliştirme Süreçleri

1. Gereksinim Analizi ve Planlama

 • Güvenlik Gereksinimlerinin Belirlenmesi: Yazılımın güvenlik gereksinimlerini tanımlayın. Bu, kullanıcı doğrulama, veri şifreleme, erişim kontrolleri gibi güvenlik özelliklerini içerir.
 • Tehdit Modelleme: Yazılımın potansiyel tehditlerini belirleyin ve bu tehditlere karşı alınacak önlemleri planlayın. STRIDE gibi tehdit modelleme metodolojilerini kullanabilirsiniz.

2. Tasarım

 • Güvenli Tasarım İlkeleri: Yazılımın mimarisini tasarlarken güvenlik ön planda tutulmalıdır. Minimum ayrıcalık ilkesi, saldırı yüzeyinin azaltılması ve savunma derinliği gibi güvenlik prensiplerini uygulayın.
 • Güvenlik Mekanizmalarının Entegrasyonu: Şifreleme, kimlik doğrulama, yetkilendirme ve giriş doğrulama mekanizmalarını tasarım aşamasında entegre edin.

3. Geliştirme

 • Güvenli Kodlama Standartları: OWASP Secure Coding Practices gibi güvenli kodlama standartlarına uyun. Bu, yaygın güvenlik açıklarına karşı koruma sağlar.
 • Kod İnceleme: Kodun güvenlik açısından incelenmesi için kod incelemeleri ve otomatik araçlar kullanın.
 • Statik ve Dinamik Analiz Araçları:Statik, dinamik analiz araçları ile kodun güvenliğini test edin.

4. Test

 • Penetrasyon Testleri: Yazılımın güvenliğini test etmek için penetrasyon testleri yapın. Bu, güvenlik açıklarının tespit edilmesini sağlar.
 • Güvenlik Test Otomasyonu: Güvenlik testlerini CI/CD süreçlerine entegre edin ve her değişiklikte otomatik olarak test edilmesini sağlayın.

5. Dağıtım

 • Güvenli Dağıtım Uygulamaları: Yazılımın güvenli bir şekilde dağıtıldığından emin olun. Güvenlik güncellemeleri ve yamaların düzenli olarak uygulanmasını sağlayın.
 • Konfigürasyon Yönetimi: Güvenli konfigürasyon yönetimi ile yazılımın doğru ve güvenli şekilde konfigüre edilmesini sağlayın.

6. Bakım ve İzleme

 • Güvenlik İzleme: Yazılımın çalıştığı ortamda güvenlik izleme araçları kullanarak olası tehditleri ve anormallikleri tespit edin.
 • Loglama ve Denetim: Güvenlik olaylarını ve işlemleri kaydedin ve düzenli olarak denetleyin.

Güvenli Yazılım Geliştirme İçin En İyi Uygulamalar

 1. Güvenli Girdi Doğrulama: Kullanıcıdan gelen tüm verilerin doğruluğunu ve güvenliğini kontrol edin. SQL enjeksiyonu ve XSS gibi saldırılara karşı koruma sağlamak için girdi doğrulama ve temizleme uygulayın.
 2. Yetkilendirme ve Kimlik Doğrulama: Güçlü kimlik doğrulama yöntemleri (örneğin, MFA) kullanın ve kullanıcıların yalnızca yetkili oldukları kaynaklara erişmelerini sağlayın.
 3. Veri Şifreleme: Hassas verileri hem iletim sırasında hem de depolama sırasında şifreleyin. Bu, verilerin yetkisiz erişimlere karşı korunmasını sağlar.
 4. Güvenli Oturum Yönetimi: Oturum kimlik doğrulama ve yönetimi için güvenli yöntemler kullanın. Oturum zaman aşımı, oturum yenileme ve güvenli çerez yönetimi gibi teknikleri uygulayın.
 5. Güncellemeler ve Yamalar: Yazılımı ve bağlı olduğu tüm bileşenleri düzenli olarak güncelleyin ve güvenlik yamalarını zamanında uygulayın.
 6. Kod İncelemeleri ve Testler: Düzenli olarak kod incelemeleri yapın ve güvenlik testlerini otomatikleştirin. Güvenlik testlerini geliştirme süreçlerine entegre edin.
 7. Erişim Kontrolü: Erişim kontrollerini uygulayın ve sadece yetkili kişilerin kritik sistemlere ve verilere erişimini sağlayın.

Örnek Güvenlik Teknikleri

 • SQL Enjeksiyon Koruması: Hazırlanmış ifadeler (prepared statements) ve ORM kullanarak SQL enjeksiyonlarını önleyin.
 • XSS Koruması: Çıktı kodlama ve güvenli girdi doğrulama teknikleri ile XSS saldırılarına karşı koruma sağlayın.
 • Statik Kod Analizi: Yazılım geliştirme sürecinde yapılan güvenlik testleri ve yazılım kod kalitesinin de belirlenmesini hedef alan analiz biçimidir.
 • Dinamik Kod Analizi: Geliştirme aşaması tamamlanan yazılım üzerinde yapılan ve geliştirme sürecinde gözden kaçan bulguları tespit etmeyi hedefleyen analiz biçimidir.
 • Penetrasyon Testi: Geliştirme süreci tamamlandıktan sonra canlıya alınan yazılıma yapılan güvenlik testleri biçimidir.
 • Güvenlik İzleme: Yazılım üzerindeki tüm işlemlerin loglanarak ve monitör edilerek gelen istekler üzerinde değerlendirme yapmak için kullanılan tekniktir.

Sonuç

Güvenli yazılım geliştirme, modern yazılım geliştirme süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve hem kullanıcıları hem de kuruluşları potansiyel güvenlik tehditlerinden korumak için hayati öneme sahiptir. Bu adımlar ve en iyi uygulamalar, yazılımın güvenliğini sağlamak ve güvenlik açıklarını en aza indirmek için uygulanmalıdır.

OWASP TOP 10 prosedürlerini inceleyerek ve uygulayarak yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerinizde karşılacağınız zafiyetlere karşı tedbir alabilirsiniz.

ENCODE Secure olarak uygulamanın tasarım,geliştirme ve dağıtım aşamasında sunduğumuz analiz,izleme ve saldırı tespit,engelleme hizmetimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

MENÜYÜ KAPAT