devsecopsDevSecOps, geleneksel yazılım geliştirme süreçlerine güvenliği entegre etmeyi amaçlayan bir kültür,metodoloji ve uygulama yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, geliştirme (Dev), güvenlik (Sec), ve işletme (Ops) ekiplerini bir araya getirerek, yazılımın ömrü boyunca güvenliği artırmayı ve güvenilir uygulamaların hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlamayı hedefler.

Güvenlik taramaları, kod zayıflığı değerlendirmeleri ve güvenlik kontrolleri gibi güvenlik faaliyetlerini CI/CD süreçlerine entegre etmeyi amaçlar. DEVSECOPS’un temel hedefi, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) her aşamasında güvenliği göz önünde bulundurmaktır. Bu nedenle, SDLC içindeki aşamaları ve DevSecOps’un bu aşamalara nasıl güvenlik entegre ettiğini anlamak önemlidir.

Güvenli bir SDLC’ye yol açan bu güvenlik entegrasyonu, DevSecOps yaklaşımının bir sonucudur. Güvenlik faaliyetleri içinde, DevSecOps mühendislerinin katkılarını vurgulamak önemlidir. Bu profesyoneller, uygulama güvenliği testlerini (SAST,IAST,RASP,SCA,ASPM,DAST,SRM), entegre geliştirme ortamı eklentilerini kullanarak gerçekleştirirler.

ENCODE Secure olarak kodun geliştirilmeye başlanmasından itibaren kod analizi ve güvenlik testleri süreçleri için devsecops ihtiyaçlarınıza çözümler üretmekteyiz.

DevSecOps mühendislerinin rolleri ve sorumluluklarını anlamak kritiktir. Bu bilgi, bir DevSecOps mühendisi olarak tüm bu güvenlik faaliyetlerini nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için temel oluşturur.

devsekops

DevSecOps’un ana felsefeleri şunlardır:

Erken ve Sürekli Güvenlik Entegrasyonu: Güvenliği geliştirme sürecinin erken aşamalarında entegre etmek, güvenlik açıklarının daha erken tespit edilmesine ve düzeltilmesine olanak tanır. Güvenlik kontrolleri, tasarım aşamasından başlayarak sürekli olarak uygulanır.
Otomasyon ve Sürekli Teslimat (CI/CD): Otomasyon, güvenlik testlerini, güvenlik kontrollerini ve uyumluluk değerlendirmelerini sürekli olarak entegre etmek için kullanılır. Bu, yazılımın hızlı bir şekilde ve güvenli bir biçimde dağıtılmasını sağlar.
Paylaşılan Sorumluluk: Güvenlik, sadece güvenlik ekiplerinin sorumluluğunda değil, aynı zamanda geliştirme ve operasyon ekiplerinin de sorumluluğundadır. Güvenlik, bir ekip çabası olarak görülür ve herkes güvenli yazılım geliştirmeye katkıda bulunur.
Kapsamlı Eğitim ve Farkındalık: Ekipler, güvenlik konularında düzenli olarak eğitilir ve farkındalık artırılır. Bu, güvenli yazılım geliştirme konusundaki bilinci yükselterek hataların önceden tespit edilmesine katkı sağlar.
Olay Yanıt ve İyileştirme: Güvenlik ihlalleri veya hatalar durumunda etkili bir olay yanıt süreci oluşturulur. Ayrıca, bu olaylardan öğrenilerek sürekli olarak iyileştirmeler yapılır. Yazılım geliştirme sürecini hızlandırmak ve aynı zamanda güvenlik konularına odaklanarak güvenilir ve güvenli yazılım üretmek için bir çözüm sunar. Bu yaklaşım, güvenliği bir engel olarak değil, geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görmeyi amaçlar. Organizasyonlara daha güçlü bir güvenlik postürü kazandırmak ve hızlı bir şekilde değerli yazılım üretmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yöntemdir.

Yazılım geliştirme süreçlerinde güvenlik uygulamalarının entegrasyonuna odaklanan bir yaklaşımdır. Temelde, güvenlik önlemlerini DevOps süreçlerine sorunsuz bir şekilde entegre etmeyi amaçlar. DevOps süreçlerini anlamak önemlidir. DevOps, geliştirme ve işletme ekipleri arasındaki işbirliğini artırmayı ve yazılımı hızlı, verimli ve yüksek kalitede teslim etmeyi hedefler.

DevOps, temel olarak yazılımın zamanında ve etkili bir şekilde teslim edilmesine odaklanırken, Güvenliği geliştirme ve teslim süreçlerine sorunsuz bir şekilde entegre etmeye çalışır. Bu, temel bir farkı vurgular: DevSecOps güvenliğe büyük önem verirken, DevOps genel olarak yazılımın kapsamlı teslimine odaklanır.

Daha derinlemesine inildiğinde, DevOps hızı artırmaya odaklanırken, secops buna güvenlik odaklı bir yaklaşım ekler. Süreçlere güvenlik testleri, zayıf nokta taramaları ve Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) süreçlerinin bir parçası olarak güvenlik kontrolleri gibi belirli güvenlikle ilgili faaliyetleri dahil eder.

DevSECOps çözümlerimiz hakkında detaylı Bilgi ve Destek için info@encodesecure.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

MENÜYÜ KAPAT